လမင္းေမာင္ႏွင့္လမင္းေလးဘေလာ့အား လာေရာက္ၾကည့္ရူ႕သူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊

Saturday, June 8, 2013

FACEBOOK ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ျပီ
Facebook ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ျပီ။

Facebook တြင္ ယခင္က ျမန္မာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုု အဓိကထားအသံုးျပဳၾကျပီး အျခားဘာသာျဖင့္ အနည္းငယ္ အသံုးျပဳေနၾကသည္ကို ေတြ ့ရပါသည္။ ယခုတြင္မူ ျမန္မာတို ့အတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာတခ်ိဳ ့ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဘာသာျပန္ေနေသာ Facebook translation team မွ ျမန္မာဘာသာသို ့၁၀၀ရာခိုင္ႏွဳန္းေျပာင္းလဲမွဳျပဳလုပ္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ တခ်ိဳ ့စကားစုမ်ားမွာ voting စနစ္မျပီးေသး၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ျမန္မာဘာသာအျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ Facebook ညာဘက္ရွိ စက္သြားပံု (setting) ေအာက္ရွိ account setting သို ့သြားပါ။ ထို ့ေနာက္ General > Language တြင္ edit ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို ့ေနာက္ ျမန္မာဘာသာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ျမန္မာဘာသာ Unicode standard ရွိသည့္ ျမန္မာ font မ်ားရွိလွ်င္ မိမိ၏ Facebook ကို ျမန္မာစာမ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Language တြင္ ျမန္မာဘာသာမပါရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ https://www.facebook.com/translations သို သြားေရာက္၍ ညာဘက္ေအာက္ေျခတြင္ ရာခိုင္ႏွုဳန္းျပထားေသာ translation ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျပီး turn on translation ကို ႏွိပ္၍ ျမန္မာဘာသာသို ့ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာ Unicode standard ရွိသည့္ ျမန္မာ font မ်ားရွိလွ်င္ မိမိ၏ Facebook ကို ျမန္မာစာမ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိူင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...